CUMHURİYETİN 100. YILINDA VETERİNER FAKÜLTELERİ

Ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Veteriner Fakülteleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılında da bu misyon ve anlayışla çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu bu eser kapsamında 2023 yılı itibariyle Cumhuriyetin 100. Yılında Veteriner Fakültelerimizin farklı yönleriyle tanıtımlarının yapılması amaçlanmıştır.


Mesleğimiz için ve Bilim Camiası için faydalı olması dileğiyle.

Okumak için tıklayın.