Yürütme Kurulu

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi

Yürütme Kurulu

Başkan:                                Prof.Dr. Ender Yarsan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Genel Sekreter:                Prof.Dr. Seyfullah Haliloğlu, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Üye:                                       Prof.Dr. Aydın Vural, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Üye:                                       Prof.Dr. İzzet Karahan, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Üye:                                       Prof.Dr. Barış Atalay Uslu, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Üye:                                       Prof.Dr. Zafer Bulut, Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Üye:                                       Prof.Dr. Nihat Denek, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi