DEKANLAR KONSEYİ BAŞKANI PROF.DR. ENDER YARSAN YENİDEN SEÇİLDİ

Veteriner Fakültesi Dekanlar Konseyi Genel Kurulu 15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda, Yürütme Kurulu Asıl ve Yedek Üye seçimleri yapıldı. Genel Kurul sonrasında seçilen asıl üyelerden oluşan VEFDEK Yürütme Kurulu 17.05.2024 tarihinde kendi arasında toplanarak değerlendirmelerde bulunmuş ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ender YARSAN Dönem Başkanı olarak, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Seyfullah HALİLOĞLU da Yürütme Kurulu Sekreteri olarak seçilmişlerdir.

Genel Kurul sonrasında oluşturulan Asıl ve Yedek Üyeler ise aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:  

ASIL                                                  

Prof.Dr. Ender YARSAN                                                                                                 

Prof.Dr. Seyfullah HALİLOĞLU                                                    

Prof.Dr. Aydın VURAL                                                                    

Prof.Dr. Zafer BULUT                                                                                                     

Prof.Dr. Fikret KARACA                                                                 

Prof.Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM                                     

Prof.Dr. Musa GENÇCELEP                                                           

YEDEK

Prof.Dr. Mete CİHAN

Prof.Dr. Mehmet SAĞLAM

Prof.Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ

Prof.Dr. Ramazan GÖNENCİ

Prof.Dr. Barış Atalay USLU