VETERİNER FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu, 15 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Veteriner Fakülteleri Dekanları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve İlgili Meslek Örgütleri ile Kamudaki meslektaşlarımız ile birlikte 2006 yılında ilk Toplantılarını gerçekleştirmişlerdir. Bu tarihten sonra olacak şekilde her yıl Dekanlar ve Meslek Örgütleri düzenli şekilde bu Toplantılara devam etmişler ve alınan Kararları yayınlamışlardır. 10 Şubat 2020 tarihinde Erzurum’da yapılan Toplantıda “Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi” kurulma Kararı alınmış ve 23 Veteriner Fakültesi Dekanının Ortak imzasıyla “Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” kabul edilmiştir.

15 Mayıs 2024 tarihinde de ülkemizdeki Veteriner Fakülteleri Dekanları, Ankara’da Genel Kurullarını yaparak, yeni Yönetim organlarını seçtiler, gündemlerinde olan mesleki konular ile ilgili değerlendirmeler yaptılar. Genel Kurula, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı ve aynı zamanda Tıp Sağlık Konseyi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekimler Derneği Başkanı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı ile ülkemizdeki Veteriner Fakülteleri Dekan ve Dekan Yardımcıları, Fakültemiz Akademisyenleri katılım sağladılar. Genel Kurulun Açış konuşmasında Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof.Dr.Ender Yarsan, veteriner hekimliği mesleğinin önemi, ülkemizdeki fakülteleri yapısı, eğitim öğretimin tarihsel süreci, sorunlarımız ve çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu, mesleğimizin ileriye dönük açılımlarından bahsetti, yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi. Üniversitemiz Rektörü, Tıp Sağlık Konseyi Başkanı ile Meslek örgütleri temsilcileri de açılış kapsamında Genel Kurula hitap ederek konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Programın ikinci bölümünde ise mesleki konularda önemli olan dört konu ile ilgili Sunular yapıldı.

Prof.Dr.Mehmet Çağrı Karakurum, Veteriner Hekimliğinde Ulusal / Uluslararası Akreditasyon;

Prof.Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, EAEVE Logbook Çalışmaları;

Dr.Öğretim Üyesi Gencay Ekinci, Veteriner Hayvan Hastanesi Yapılanması

Veteriner Hekim İsa Yıldırım, Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık – VUS

konularında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundular.

Genel Kurul sonunda yeni yönetim organları seçimi gerçekleştirildi. Prof.Dr. Ender Yarsan tarafından sunulan Liste oylanarak yeni Yönetim olarak belirlendi. Seçim sonrasında Dekanlardan oluşan Heyet ile Anıtkabir Resmi bir tören ile ziyaret edildi, Anıtkabir defteri imzalandı ve Fakültemiz Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi ziyaret edilerek program tamamlandı.

Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, Yürütme Kurulumuza çalışmalarında başarılar diliyoruz.