VETERİNER FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi dönem başkanlığı himayesinde 11.09.2020 tarihinde “Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı”  gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ yaptı.

Online olarak 30 Veteriner Fakültesi Dekanı ve Fakülte temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ Veteriner Fakültelerinin sorunları ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Veteriner Fakültelerinin Eğitim-Öğretim planı, staj ve intern eğitiminde karşılaşılan sorunların, Veteriner Fakültelerinin birlikte hareket ederek yenilikçi bir yaklaşımla bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Ayrıca eğitim-öğretime başlamak için asgari yeterliliklerin belirlenmesi, asgari norm kadro sayısı, anabilim dalları ve isimlendirilmesinde birlikteliğin sağlanması, diplomalarda standardın sağlanması gerektiğini de söyledi. Hayvan hastaneleri yönetmeliğinin Merkez Konseyle birlikte çalışılarak değiştirilmesi ve hayvan hastanelerinde karşılaşılan diğer sorunlar konusunda da yeni mevzuatın oluşturulmasının öncelikler arasında yer alması gerektiğini sözlerine ekledi. Veteriner Fakültelerinin bulunduğu şehirdeki İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Veteriner Hekimler Odası ile mutlaka koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini, özellikle Akademisyenler tarafından sunulan Veteriner Hekimlik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerinin koordine bir şekilde mevzuat uygun olarak yapılması gerektiğini, serbest çalışan Veteriner Hekimlerin özlük haklarının korunması açısından da bu konunun önem arz ettiğini belirtti. Bu konuda, Merkez Konseyine ve Veteriner Hekim Odalarına, Veteriner Hekimlik hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmesinin sağlanmasında önemli bir görev düştüğü, bu konunun ayrıca mesleğin saygınlığı açısından mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı Dekanlar Konseyi Dönem Başkanı Prof. Dr. Abdullah İNCİ’nin vekaletinde Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ’ın ve Veteriner Fakülteleri Dekanlarının sunumlarıyla devam etti.